Uncategorized

מיקור חוץ

מחלקת מיקור חוץ מחלקת מיקור חוץ (Outsourcing) של ניקיון זה אנחנו מספקת ללקוחות החברה פתרונות מקיפים "סביב השעון" לביצוע פרויקטים